Szkoła

Pole trapezu – jaki wzór? Przykłady.

Pole trapezu można obliczyć za pomocą wzoru:

[Pole\;Trapezu = \frac{1}{2} \cdot (a + b) \cdot h]

Gdzie:

  • (a) i (b) to długości dwóch równoległych boków trapezu (nazywane podstawami),
  • (h) to wysokość trapezu, czyli odległość między podstawami.

Aby obliczyć pole trapezu, wystarczy znać długości podstaw i wysokość. Oto przykłady:

Przykład 1:
Jeśli długość krótszej podstawy trapezu wynosi 4 cm, długość dłuższej podstawy wynosi 8 cm, a wysokość wynosi 5 cm, obliczmy pole trapezu:

[Pole\;Trapezu = \frac{1}{2} \cdot (4\;cm + 8\;cm) \cdot 5\;cm = \frac{1}{2} \cdot 12\;cm \cdot 5\;cm = 30\;cm^2]

Pole trapezu wynosi 30 centymetrów kwadratowych.

Przykład 2:
Jeśli długość krótszej podstawy trapezu wynosi 6 cm, długość dłuższej podstawy wynosi 10 cm, a wysokość wynosi 8 cm, obliczmy pole trapezu:

[Pole\;Trapezu = \frac{1}{2} \cdot (6\;cm + 10\;cm) \cdot 8\;cm = \frac{1}{2} \cdot 16\;cm \cdot 8\;cm = 64\;cm^2]

Pole trapezu wynosi 64 centymetry kwadratowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *