Przedszkole

Przedszkole Montessori. Czym się różni od tradycyjnego?

Przedszkole Montessori to specyficzny rodzaj placówki przedszkolnej, który wywodzi się z metody nauczania opracowanej przez włoską lekarkę i pedagog Marię Montessori. Ta metoda kładzie szczególny nacisk na rozwijanie samodzielności, samokształcenia i niezależności dziecka. Oto główne różnice między przedszkolem Montessori a tradycyjnym przedszkolem:

  1. Zasada Samokierowania: W przedszkolu Montessori dzieci mają większą swobodę w wyborze zajęć i materiałów edukacyjnych. Dzieci mogą samodzielnie wybierać, nad czym chcą pracować i przez ile czasu, co rozwija ich umiejętność samokierowania. W tradycyjnym przedszkolu nauczyciele często decydują, jakie zajęcia i materiały są dostępne.
  2. Indywidualizacja Nauki: W przedszkolu Montessori nauczyciele pracują z dziećmi indywidualnie lub w małych grupach, dostosowując materiały do poziomu i zainteresowań każdego dziecka. W tradycyjnym przedszkolu nauka jest zazwyczaj bardziej zbiorowa i ujednolicona.
  3. Materiały Montessori: W przedszkolu Montessori stosuje się specjalnie zaprojektowane materiały edukacyjne, które zachęcają dzieci do eksperymentowania, badania i nauki poprzez działanie. Te materiały są zazwyczaj sensoryczne i rozwijają umiejętności praktyczne.
  4. Rola Nauczyciela: W przedszkolu Montessori nauczyciel pełni rolę obserwatora i przewodnika, który pomaga dzieciom w ich rozwoju, ale nie narzuca gotowych odpowiedzi ani nie ocenia ich pracy w tradycyjny sposób. W tradycyjnym przedszkolu nauczyciel często prowadzi lekcje i ocenia wyniki dzieci.
  5. Długi Okres Pracy: W przedszkolu Montessori dzieci często pracują nad jednym zadaniem przez dłuższy okres czasu, co pomaga im skoncentrować się i rozwijać umiejętność wytrwałości. W tradycyjnym przedszkolu zajęcia są zazwyczaj krótsze i bardziej zróżnicowane.
  6. Brak Ocen i Nagród: W przedszkolu Montessori nie stosuje się tradycyjnych ocen ani nagród. Dzieci uczą się dla samego siebie, a nie dla uzyskania dobrych wyników czy nagród.
  7. Środowisko Przyjazne Dziecku: Przedszkola Montessori starają się tworzyć środowisko, które jest dostosowane do potrzeb i rozwoju dzieci. Meble i materiały są dostosowane do ich wzrostu i umiejętności.
  8. Wieloletni Cykl Edukacji: W Montessori istnieje koncepcja wieloletniego cyklu edukacyjnego, gdzie dzieci różnych wieku uczą się razem. To ma na celu promowanie współpracy i nauczanie od siebie nawzajem.

Podsumowując, przedszkole Montessori różni się od tradycyjnego przedszkola pod wieloma względami, kładąc nacisk na rozwijanie samodzielności, indywidualizację nauki i naukę poprzez działanie. Jest to podejście edukacyjne, które skupia się na potrzebach i potencjale każdego dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *